Tečaj priprave za sakramenat ženidbe pripada u bližu pripravu za brak i nužan je za sve koji žele sklopiti crkvenu ženidbu. Zaručnici moraju odabrati jedan od ponuđenih termina, te dolaziti na sve susrete i aktivno sudjelovati. Zaručnici mogu odabrati polaziti bilo koji od ponuđenih tečaja. Na kraju tečaja dobit ćete potvrdu koju treba donijeti na ženidbeni postupak u župu. Detalje o tome što sve obuhvaća ovaj tečaj, kao i raspored termina, možete dobiti na stranicama pastorala za obitelj Zagrebačke nadbiskupije: http://obitelj.zg-nadbiskupija.hr/ Prijave za tečaj vrše se u župama gdje se tečaj održava.

Za prijavu na tečaj koji će se održati u Župi Sesvete, nazovite župni ured u uredovno vrijeme. Požurite, jer je broj sudionika ograničen.