Radno vrijeme

Utorak – petak: 9:00 – 12:00 i 17:00 – 18:30

*Ljetni raspored kroz srpanj i kolovoz
Utorak – petak: 17:00 – 18:30

 

Adresa

Trg D. Domjanića 10
10360 Sesvete
tel: +385 1 2001 605
faks: +385 1 2020 766

Župni ured se nalazi u sklopu pastoralnog centra, ulaz je kod Gospina kipa niz stepenice.
Hitni slučajevi (sprovod ili ispovijed bolesnika) mogu se javiti uvijek ili nakon mise.