Župa organizira redovita hodočašća.

Ludbreg – prva subota u rujnu

Marija Bistrica – U sklopu zavjetnog hodočašća Grada Zagreba, druga nedjelja u rujnu

Trsat

Prigodna hodočašća u inozemstvo.