Tečaj priprave za sakramenat ženidbe pripada u bližu pripravu za brak i nužan je za sve koji žele sklopiti crkvenu ženidbu. Zaručnici moraju odabrati jedan od ponuđenih termina, te dolaziti na sve susrete i aktivno sudjelovati. Zaručnici mogu odabrati polaziti bilo koji od ponuđenih tečaja. Na kraju tečaja dobit ćete potvrdu koju treba donijeti na ženidbeni postupak u župu. Detalje o tome što sve obuhvaća ovaj tečaj, kao i raspored termina, možete dobiti na stranicama pastorala za obitelj Zagrebačke nadbiskupije: http://obitelj.zg-nadbiskupija.hr/ Prijave za tečaj vrše se u župama gdje se tečaj održava.

Za prijavu na tečaj koji će se održati u Župi Sesvete, nazovite župni ured u uredovno vrijeme. Požurite, jer je broj sudionika ograničen.

Raspored ZARUČNIČKIH TEČAJEVA

Zaručnički tečaj u našoj župi održava se od 9. do 13. listopada 2023. u dvorani Emaus s početkom u 19.30. Dvorana Emaus nalazi se kod starog župnog dvora.
Prijave se primaju u župnom uredu u uredovno radno vrijeme (utorak - petak: 09.00 - 12.00 i 17.00 - 18.30) ili na broj telefona 01/2001-605.