Još nema komentara

Pobožnost Bezgrešnom Srcu Marijinu

Foto: Diana Ringo preko Wikimedia, licenca: CC BY-SA 4.0.

Svake prve subote u 18.30 sati. Molimo za duhovna zvanja, za dobro izabrano zvanje i na vaše nakane koje stavite u molitvenu kutiju.
Na misi će pjevati zbor mladih AETERNITAS.
Svake prve subote biti će i klanjanje pred Presvetim na spomenute nakane.
Vidimo se već sutra 1.9.  Pozovite, potaknite….