Još nema komentara

Zaručnički tečaj u našoj župi

Tečaj priprave za brak u našoj župi će se održati 22. – 26. listopada u 19.30 sati u Dvorani Emaus.
Prijave su u uredu osobno i telefonom ili nakon mise. Broj je ograničen stoga se prijavite što prije.