Još nema komentara

Raspored blagoslova obitelji

Blagoslov obitelji počinje 26.12.2018.. Ako u navedeno vrijeme niste kod kuće, molimo nazove župni ured i prijavite se za naknadni blagoslov.

26. 12. Srijeda (Štefanje) – od 14.00 sati
1. Karlovačka 2,4,6,8
2. Trg D.Domjanića, Karlovačka 1,10,12,14
3. Karlovačka ob. kuće, Trnavec, II Trn. odv, Grička
4. Ninska
5. Livadarski put, Zinke Kunc

27. 12. Četvrtak – od 9.30 sati
1. Kašinska parni 2 – 52, Zagorska
2. Kašinska 7 i 7a, Kašinski odvojak
3. Kašinska neparni od 9 – 55
4. Kašinska neparni 87 -145, Kašinska parni 138 – 60
5. Bistrička, D.Cesarića, Put D.Cesarića
6. V. Ruždjaka, Bribirska, Kelekova, Senjska,
7. Modruška, Ozaljska, I.Tijardovića

28. 12. Petak – od 9.30 sati
1. Vinogorska parni, A. Krizmanić
2. Vinogorska neparni, M. Stančića, I.Tišova, C.Medovića, Z.Šulentića
3. Badelov brijeg, Rebro I, Rebro II, A.Maurovića
4. Rebro parni 2 – 36
5. Rebro neparni, Rebro parni 54 – 38
6. Bagremova, I. Šturlića
7. Otona Ivekovića, Vinogorski zavoj

29. 12. Subota – od 9.30 sati
1. Trg L.Matačića 1,3,5,7
2. Trg L.Matačića 2,4,6,8,10,12,9
3. Trg L.Matačića 11, 13, J. Gotovca 21,23,25 / 30,32,34
4. J.Gotovca 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28
5. J.Gotovca 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19
6. Selčinska 1,3,5,7,9,10
7. Selčinska 2,4,6,8,12,14

30. 12. Nedjelja – od 14.00 sati
1. Selčinska 11,13,15
2. Selčinska 17, 19, 21, 23
3. Selčinska 18, Pakračka
4. Selčinska 20, 22, 24, 26, 28
5. Selčinska 25, 27, 30, 32, 34, 36
6. Selčinska 16, 20, 21, 27

31. 12. Ponedjeljak – od 9.30 sati
1. Bjelovarska parni
2. Bjelovarska neparni
3. V. Nazora
4. I.G.Kovačića, Hercegovačka
5. A. Ambriovića, B.Oružec, Virovitička
6. Trakošćanska, Starigradska
7. Budimska, Delnička

02. 01. Srijeda – od 9.30 sati
1. Varaždinska neparni, P.Lončara ob. kuće
2. P. Lončara 8 i 8a, Varaždinska parni, Varaždinski odv.
3. P. Lončara 9,11,13,15; Vrbovečka
4. P. Lončara 12, 26, 40, Zelinska
5. A.G.Matoša; P.Lončara 42,44,46,48
6. P.Lončara17,19,35,37,39,41
7. Mariborska, Mariborski odv.

03. 01. Četvrtak – od 9.30 sati
1. Zagrebačka parni
2. Zagrebačka neparni; Čakovečka
3. Planinska 1,3,26,31,33,35; Planinska odv.
4. Bartola Kašića parni, Fra F.Grabovca, V.Vidrića, I.Poljaka
5. Bartola Kašića neparni, A.Vrameca, F.Petrića
6. T.Brezovačkog, Đ.Sudete, I.Krizmanića. M.J. Zagorke
7. P.Štoosa, J.Pupačića, J.Polića, I.Belostenca, I.Andrića

04. 01. Petak – od 9.30 sati
1. I.Ančića, N.Šopa,
2. J.Habdelića, A.B.Šimića, T.Ujevića