Još nema komentara

Zaručnički tečaj

ZARUČNIČKI TEČAJ U ŽUPI SVIH SVETIH ODRŽAVAT ĆE SE OD 10 do 14. listopada u 19.30 sati
Dvorana EMAUS
Prijave u uredu ili na telefon 01 2001 605