U našoj župi redovito se održava župna kateheza za sve razrede osnovne škole. Kateheza je podijeljena na grupe po razredima i uključene su obje sesvetske škole, OŠ Luka i OŠ Sesvete. Prvi i drugi razredi obje škole imaju zajednički susret. Vjeroučenici trećih razreda su prvopričesnici. U pripremama za pristupanju sakramentu svete pričesti i njihovom duhovnom rastu vodi ih sestra Dragica. Četvrte, pete, šeste i sedme razrede vode vjeroučitelj i vjeroučiteljice koji rade i žive na području Sesveta. Vjeroučenici sedmih razreda započinju svoju pripravu za primanje sakramenta potvrde, te je stoga važno da se redovito uključe. Vjeroučenici osmih razreda su kandidati za pristupanje sakramentu potvrde. Njih u pripremama za sakrament kršćanske zrelosti vodi naš kapelan.

Kateheze se održavaju prema rasporedu koji je oglašen na nedjeljnoj svetoj misi, u župnom listiću i u dogovoru sa vjeroučiteljima koji o rasporedu podsjećaju vjeroučenike u školi.
Župna kateheza je važna kad je riječ o cjelovitom i dubljem uvođenju u osobno iskustvo vjere. Osobno iskustvo se najbolje slavi i živi u konkretnoj župnoj zajednici. Stoga potičemo djecu na redovito slavljenje nedjeljne svete mise, na pristupanje sakramentu pomirenja i veće sudjelovanje u raznim župnim događajima i uključivanje u različite skupine kao što su dječji zbor, čitači, ministranti…

Kako bi naš rad sa djecom bio plodonosan potrebno je imati podršku roditelja. Stoga roditelje pozivamo da svojim primjerom potiču djecu na uključivanje u život župe. Iz Poruke hrvatskih biskupa o vjeronauku u školi i župnoj katehezi:

Premda se kroz vjeronauk u školi sustavno upoznaje ka­­­­­tolička vjera u svim njezinim dimenzijama, tj. u učenju, slavljenju i življenju, ipak je za cjelovit odgoj potrebno uključivanje u određenu crkvenu, odnosno župnu zajednicu, u kojoj se raste i živi u vjeri, a što se postiže župnom katehezom. Ona, naime, potiče du­­ho­vno, liturgijsko, sakramentalno i apostolsko sazrijevanje u crkvenoj zajednici. Oso­bit naglasak stavlja se na iskustvo vjere koje se najdjelotvornije uči, slavi i živi u ko­­n­­­­kretnoj župnoj zajednici, što se posebno očituje u njezinom liturgijskom slavlju i životu.